Nadzór nad systemem

 

Usługa nadzoru nad systemem zarządzania związana jest z zadaniami, które na co dzień pełni Pełnomocnik ds. Jakości. Możemy wspomagać firmę w jego zadaniach lub pełnić funkcję zamiast niego. Zadania te mogą dotyczyć (w zależności od potrzeb organizacji):

 • Proponowanie zmian do istniejącej dokumentacji systemu zarządzania,
 • Weryfikację zmienionej dokumentacji systemu jakości pod względem jej kompletności i zgodności z wymaganiami danej normy,
 • Realizację auditów wewnętrznych w firmie,
 • Bieżącą kontrolę stosowania dokumentacji systemu zarządzania,
 • Zwracanie uwagi na problemy mogące zakłócić funkcjonowanie systemu zarządzania jakością,
 • Propozycje działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych).

Głównym celem powyższych usług jest zapewnienie stałej opieki nad funkcjonowaniem istniejącego systemu zarządzania jakością wraz z sygnalizacją mogących powstać zagrożeń w tym zakresie.

Powyższy pakiet usług został przedstawiony w dwóch wariantach cenowych. Na życzenie organizacji pomożemy dopasować odpowiedni wariant do Waszych potrzeb lub opracujemy nowy.

wariant opcje cena
Wariant 1
 1. 2 wizyty w miesiącu. Niewykorzystane dni nie przechodzą na następny wykupiony okres czasu.
 2. Stała obsługa telefoniczna oraz poprzez pocztę elektroniczną w wykupionym okresie,
 3. Płatność co miesiąc,
 4. Cena zawiera koszty dojazdu, nie zawiera kosztów noclegu (o ile taki jest potrzebny) oraz podatku VAT,
 5. Długość kontraktu: minimum jeden miesiąc.
od 800 zł do 1700 zł netto (uzależnione od wielkości organizacji i ilości nadzorowanych systemów)
Wariant 2
 1. Wizyty w miarę potrzeb organizacji,
 2. Płatność za każdą wizytę,
 3. Jeden dzień pracy to od 6 do 8 godzin przepracowanych w miejscu podanym przez organizację,
 4. Cena nie zawiera kosztów delegacji (będą doliczone każdorazowo do faktury) oraz nie zawiera podatku VAT,
 5. Długość kontraktu: minimum jeden dzień.

750 zł netto za jeden dzień

Ceny są ważne od od 01.06.2013 roku.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie dla firm posiadających już certyfikat.

 
   
Strona główna
© G&A, Projekt, wykonanie i pozycjonowanie - MaliN.pl